Nasıl Franchise Olurum?

Başvuru

Franchisee adayları web sitemiz üzerinden Ön Başvuru Formu’nu doldurarak başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.

Değerlendirme ve Davet

Franchisee adaylarının doldurmuş olduğu başvuru formları Burger Center franchising kriterlerine göre incelenir, uygun bulunan adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilir. Yüz yüze görüşmede adayın finansman, yönetim, operasyon ve benzeri konulardaki tecrübeleri değerlendirilir.

Sunum

Yatırım maliyeti, eğitim, ödeme planı, şirketin çalışma şekli, temin edilecek destekler ve bölge seçimi konusunda aday bilgilendirilir. Adayın bilgilendirilmesinin ardından, çalışacağı bölge ile ilgili yönetime fizibilite çalışmasını ve iş planlarını anlattığı detaylı bir sunum yapması istenir.

Ön Protokol

Yönetimin adayın sunumunu olumlu değerlendirmesi halinde bir ön protokol hazırlanarak aday ile ön anlaşma imzalanır. İlgili bölge yeni franchisee görüşmelerine kapatılır.

Danışmanlık Desteği!

Lokasyon seçimi, işletmelerin başarılı olmasında en önemli kriterlerinden biri olduğu için Burger Center olarak, yeni şube lokasyonlarının belirlenmesi konusunda titizlikle çalışmaktayız. Franchisee adaylarının tespit ettikleri ve sundukları lokasyon alternatiflerini, büyüme hedeflerimiz ve ciro potansiyelleriyle birlikte değerlendirerek onları en verimli lokasyona yönlendirmekteyiz.

Sözleşme Süreci

Ön protokolün imzalanmasının ardından bir sonraki aşama olarak Franchisee sözleşmesi imzalanır.

Eğitim ve Sertifika

Aday ile imzalanan ön protokol ve sözleşmenin ardından 3 ay süren eğitim süreci başlar. Adayın şube yönetimi ve işleyişinde ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler Burger Center Eğitim Departmanı tarafından sınıf ve iş başı eğitimleri olmak üzere iki aşamadan oluşan zorunlu eğitim programı ile aktarılır. Aday, eğitim bitiminde değerlendirme sınavına tabi tutulur. Sınavda başarılı olan adaylar, Burger Center Franchise’ı olmaya hak kazanır ve sertifikalarını alır.

Kiralama

Burger Center Emlak Geliştirme Departmanı tarafından yeni şubenin açılacağı alanın kiralama çalışmaları yapılır. Alternatifler arasından şube konseptine ve fizibilitesine uygun nokta seçilir ve kira sözleşmesi yapılır.

Mimari Proje

Kiralama işlemi tamamlandıktan sonra restoranın projesi Burger Center Mimari Ekibi tarafından çizilir. Mimari çalışmaların tamamlanmasının ardından şube konseptine uygun olarak gerekli ekipman tedariği sağlanır ve pazarlama materyalleri şubeye ulaştırılır.

Personel Alımı

Şube operasyonunun sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan asistan müdürü, vardiya müdürü, mutfakçı ve motorcu alımları yapılır.

Şube Açılışı

Franchise sahibi, çalışanlar ve Burger Center Yönetiminin katılımıyla şube açılışı gerçekleşir.